GDPR

Správce osobních údajů: Bc. Veronika Vykydalová

IČO 017 23 901

Telefon: +420 776 724 005

email:    veronika@jogavedomi.com

Zásady zpracování osobních údajů

Jakožto správce osobních údajů určuji rozsah zpracovávaných údajů, způsob, účel a dobu zpracování. Údaje zpracovávám pouze na základě platného právního titulu. Údaje neposkytuji dalším zpracovatelům.

Prohlašuji, že osobní údaje zpracovávám pouze tehdy a v takovém rozsahu, pokud je to nezbytné pro mnou stanovené účely. Dbám na to, aby byly osobní údaje bezpečně chráněny a nebyly používány za jiným účelem.

Účel zpracování osobních údajů, jejich rozsah a právní základ

1. Docházka na lekci, seminář, nebo kurz (vedení prezenčních listin, potřeba kontaktu na klienta).

Zpracovávám identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa). Právním titulem je plnění smlouvy mezi klientem a lektorkou.

2. Vedení účetnictví

Zpracovávám účetní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození). Právním titulem je plnění právní povinnosti dle zákona o účetnictví.

3. Přímý marketing

Zpracovávám vaše jméno, příjmení, emailovou adresu jen v případě, že jste (nebo v jste minulosti byl) mým klientem. Dělám to z oprávněného zájmu, že Vás moje novinky zajímají. V případě, že si nepřejete, abych Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávala, informujte mně formou sms na mém telefonním čísle +420 776 724 005 nebo emailu  veronika@jogavedomi.com. Žádné další novinky Vám již zasílat nebudu a Vaše osobní údaje pro tento účel již nadále nebudu zpracovávat.

4. Fotografie

V případě Vašeho souhlasu zpracovávám fotografie, případně videozáznamy a to za účelem propagace mnou pořádaných akcí na webové stránce www.jogavedomi.com, facebookové stránce, instagramové stránce a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchovávám po dobu trvání souhlasu, nebo do jeho odvolání.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracované v elektronické podobě chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií (zabezpečení heslem, antivirovým programem), tištěné dokumenty mám uloženy na adrese sídla v pevné uzamykatelné schránce.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte mě prostřednictvím sms na mém telefonním čísle 776 724 005, nebo e-mailu veronika@jogavedomi.com

Máte právo na informace, které je plněno již těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš osobní  e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ale ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že jsem povinná zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou

Účinnost od 10.5.2020

%d blogerům se to líbí: