Pravidelné lekce a semináře

Lekce
Učím jen v menších skupinkách (10 – 12 lidí), protože je pro mě důležité znát své studenty, jak se na lekcích cítí, co prožívají a jak vnímají to, co právě učím. V lekcích důraz kladu na propojení fyzického těla s dechem, na obrácení pozornosti dovnitř.
Už po první lekci můžete zažít, jak blahodárný vliv tato joga má.

Struktura lekce – 90 minut :
• protažení
• pranajám – dechové cvičení
• krije – sestava cviků na určité téma
• relaxace
• meditace, mantry

Lekce zahrnuje jak dynamická a statická cvičení, tak dechová cvičení, meditace, mantry a příležitostně hru na přírodní nástroje (gong, tibetské mísy, koshi zvonky, dešťový sloup…). Je to ucelený a sjednocující systém, díky němuž se pozitivní efekt jednotlivých technik násobí a stává se tak velkým prožitkem.

Pravidelné lekce a kurzy – v současné době učím kundaliní jogu hlavně v Jaroměřicích, nově také možnost online lekcí.

Jaroměřice – knihovna – úterky a středy

NOVÉ KURZY budou probíhat od poloviny září, prosím sledujte mé stránky, děkuji.

Příležitostně také učím v Moravské Třebové, Dům Vědomí, Bránská nebo Svitavy Anahata joga.

Semináře
Pořádám nepravidelně a na různých místech, viz sekce Kalendář akcí

%d blogerům se to líbí: